Tuesday, March 23, 2010

Google's decision to leave China is immature, unreflective and affects the international cultural communicationsGǔgē de juédìng líkāi zhōngguó shì bù chéngshú de, lǔmǎng de, bìng yǐngxiǎng guójì wénhuà chuánbò..

La decision de GOOGLE de abandonar China es inmadura e irreflexiva y afecta la comunicacion internacional de la cultura.

No comments:

Post a Comment