Saturday, November 28, 2009

Jose Marti and the balance of a world with billions of hungry and food crisis ...

何塞馬蒂和平衡上百億美元的世界飢餓和糧食危機 ...
Next post soon...
古巴忠實於拉斯維加斯美洲,也許是世界。國土是人類。第一次愛,正義之後。何塞馬蒂。
Cuba sẽ trung thành với Las Châu Mỹ, có lẽ trên thế giới.Quê hương là nhân loại.Tình yêu đầu tiên, công lý sau này.José Martí.
쿠바 라스 아메리카 대륙에, 아마도 세계에서 충실해야합니다.국토 인간이다.첫 사랑, 정의하기.호세 마티.
کوبا به امریکا لاس وفادار باشد ، شاید جهان است
میهن بشریت است
عشق اول ، عدالت بعدا تلاش نمایید.
خوزه مارتی.

No comments:

Post a Comment